Palvelemme asiakkaitamme kaikilla

taloushallinnon osa-alueilla

 

  • taloushallinnon palvelut, kuten kirjanpidot ja talouden ohjaus
  • palkkahallinnon palvelut
  • tilintarkastukset
  • tilitoimistoalan asiantuntijapalvelut, kuten verosuunnittelu, yritysneuvonta, yritysten perustamiset ja yritysjärjestelyt, tilitoimistoalaan liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut, talouspäällikkö- ja yritysjohtaja- ja muut alaan liittyvät sijaisuuspalvelut
  • sähköinen taloushallintopalvelu

 

 

Uusille yrittäjille

Teemme liikeidean kartoituksen ja taloushallinnon ohjeistuksen. Kaikille tilitoimiston toimeksiantosopimuksen tehneille asiakkaille kuuluu tavanomainen neuvonta sopimuksen piiriin kuuluvista palveluista (puhelin, sähköposti, faksi, tiedotteet).

 

Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpito voidaan tehdä tilikauden aikana joko suorite- tai maksuperusteisesti (ammatinharjoittaja, jolla tilikausi on kalenterivuosi). Arvonlisäverovelvollisilla asiakkailla kirjanpito tehdään kuukausittain, muilla se voidaan tehdä sopimuksen mukaan esim. 2 kk:n erissä. Maksuperusteisessa kirjanpidossa asiakas toimittaa kuukausittain tilitoimistoon tiliotteet, maksetut ostolaskut/myyntilaskut ja muun aineiston. Suoriteperusteisessa toimitetaan näiden lisäksi maksamattomat a. o. kuukaudelle päivätyt osto- ja myyntilaskut.

Näiden aineistojen perusteella tehdään kirjanpito, lasketaan maksettava alv ja lähetetään valvontailmoitus verottajalle. Asiakkaalle toimitetaan tuloslaskelma ja tase, sekä suoriteperusteisessa kirjanpidossa sopimuksen mukaan myös listat myyntisaatavista ja ostoveloista. Suoriteperusteista kirjanpitoa käyttöönotettaessa asiakkaan kanssa yhdessä määritellään sen laajuus. Laajimmillaan suoriteperusteisesta kirjanpidosta saadaan välitilinpäätös kuukausittain.

Suoritamme myös sisäistä laskentaa. Yritys voidaan jakaa kustannuspaikkoihin, jolloin voidaan seurata tietyn projektin kustannuksia, tai eri osastojen kustannuksia ja tuottoja.

 

Tilinpäätös ja veroilmoitus

Juoksevan kirjanpidon perusteella tehdään tilinpäätös jaksotuksineen. Kokoamme kirjanpitolain mukaisen tasekirjan liitetietoineen ja tase-erittelyineen. Tilinpäätöksen perusteella tehdään veroilmoitus liitelomakkeineen.

 

Maksuliikenne ja laskutus

Hoidamme puolestanne sopimuksen mukaan myös osto- ja myyntireskontran, sekä laskutuksen. Maksamme laskunne ohjeiden mukaan linjasiirtona asiakkaan tililtä, sekä ylläpidämme myyntireskontraa, ja huolehdimme perinnästä.

 

Palkanlaskenta

Meiltä saat kaikki palkanlaskennan palvelut.
Laskemme tunti- ja kuukausipalkat, otamme huomioon työehtosopimukset ja työsopimuslain sekä neuvomme asiakasta löytämään oikean vaihtoehdon. Pidätämme verot ja muut maksut, sekä huolehdimme niiden tilityksestä ja valvontailmoituksista. Lähetämme palkat maksuun niin sovittaessa linjasiirtona pankkiin. Palkansaajalle lähetämme palkkaerittelyn kotiin. Huolehdimme myös vuosi-ilmoituksista verottajalle ja vakuutusyhtiöille.

 

Yritys - ja neuvontapalvelut

Teemme ja avustamme yhtiöiden perustamisessa, yhtiömuodon muutoksissa sekä muissa yhtiöoikeudellisissa asioissa. Huolehdimme myös osakeyhtiöasiakkaidemme pakollisista kokouksista. Neuvomme myös yhdistyksiä niiden perustamisessa ja hallinnossa. Saatte kauttamme myös kaupparekisteriotteet sekä luottotiedot.

 

Talousosasto

Taloushallinnon ulkoistaminen kokonaan on yrityksille yksi mahdollisuus menestykseen. Suunnitellaan yhdessä mikä on paras tapa yrityksellenne keskittyä ydinbisnekseen.